SYSTÉM ROZBÍJECÍHO ZAŘÍZENÍ

Pro zvýšení produktivity a bezpečnosti obsluhy drticích linek kontaktujte

Společnost DAVON

Aplikace rozbíjecích zařízení

Stacionární rozbíjecí zařízení je tvořeno otočnou vrchní částí rámu, případně natáčecí konzolou, výložníkem, násadou a k ní připevněným hydraulickým kladivem. Spodní část rámu je pevně spojena se základnou. Pohon zajišťuje hydraulický agregát. Rozbíjecí zařízení slouží k rozbíjení a drcení kamene, rudy, strusky, betonu a jiných materiálů.

Při těžbě a zpracování hornin dochází k ucpávání primárních drtičů kameniva většími kusy balvanů a právě systém rozbíjecího zařízení řeší problém nebezpečného a pracného uvolňování těchto balvanů v drtiči. Používá se také k primárnímu drcení na roštech. Podle dané aplikace drcení se volí odpovídající parametry rozbíjecího zařízení: velikost a provedení, dosahy, zvedací síly, velikost hydraulického kladiva a výkon hydraulického agregátu.

Aplikace pro primární čelisťové a odrazové drtiče

Pro tyto drtiče jsou používány lehčí typy rozbíjecích zařízení s menšími hydraulickými kladivy schopnými rozbíjet extrémně tvrdé a abrazivní kusy hornin. Slouží k rozbíjení nadměrných kusů v drtiči, případně k uvolnění dopravní cesty k drtiči. Zařízení se umisťují na ocelovou konstrukci drticí linky nebo na samostatný nosný sloup, případně na betonový základ.

Aplikace pro primární kuželové drtiče

Pro primární kuželové drtiče jsou určena velká a výkonná rozbíjecí zařízení s velkým kladivem konstruovaná pro nepřetržitý a těžký provoz. Slouží k rozbíjení nadměrných kusů drceného materiálu, případně k uvolnění závalu (klenby) v drtiči. Rozbíjecí zařízení se zpravidla umisťuje na robustní ocelovou konstrukci pro kuželový drtič.

Aplikace pro mobilní drtiče

Pro mobilní drtiče se používají malá rozbíjecí zařízení, která se montují přímo na konstrukce mobilních drtičů.

Aplikace pro drcení na roštu (GRIZZLY)

Při tomto způsobu drcení se používají rozbíjecí zařízení odpovídající masivní konstrukce s výkonným a silným kladivem, která drtí horninu na vodorovném roštu s definovanou velikostí ok. Jedná se o primární drcení v nepřetržitém provozu.

Vlastnosti a výhody

Od počátečního projektu po finální dodávku na místo použití, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

rychlé drcení

Rychle eliminuje případné ucpání drtiče a zajišťuje plynulý tok materiálu

vysoká produktivita

Zvýšení produktivity práce zkrácením prostojů drtiče

lokalita

Vhodné umístění zařízení umožňuje dosáhnout do drtiče i do násypky

rozsahy

Široký výběr dálkových i hloubkových dozsahů pro všechny typy drticích linek

snadná údržba

Vysoká dostupnost a snadná údržba při vícesměnném provozu

bezpečnost

Vysoká míra bezpečnosti práce obsluhy

produktivita

Vysoce výkonný hydraulický agregát vlastní konstrukce

snadné ovládání

Sofistikovaný řídicí systém

hydraulické kladivo

Využití maximálního výkonu hydraulického kladiva

individuální přístup

Zákaznické řešení a volitelné vybavení

obsluha

Snadná obsluha

adaptabilita podle podnebí

Provedení pro arktické i tropické teploty, výbušné prostředí i vysoké nadmořské výšky

podpora

Dodávka zařízení od úvodního projektu po finální dodávku na místo použití, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

záruka

Prodloužená záruka

Atributy

VYSOKÝ VÝKON

Hydraulický agregát je zdrojem příkonu pro hydraulická kladiva všech významných výrobců. Je navržen pro maximální výkon, spolehlivost a snadnou a efektivní údržbu.

BEZPEČNOST

Rozbíjecí zařízení je zkonstruováno tak, aby zajišťovalo vysokou míru bezpečnosti i při výpadku napájení. Konstrukce je pečlivě navržena, optimalizována a zkontrolována pomocí metody konečných prvků (mkp)

ŘÍDICÍ SYSTÉM

Sofistikovaný řídicí systém splňuje požadavky na bezpečnost a spolehlivost a přitom je uživatelsky přívětivý. Komunikuje v sítích Profibus, Profinet, Modbus a dalších.

GSM router umožňuje sledovat pracovní podmínky, poruchy apod. v reálném čase a tím předejít neplánovaným prostojům způsobeným zanedbáním pravidelné údržby.

SNADNÁ OBSLUHA

Dálkové ovládání obsahuje jednoduché a přehledné ovládací prvky a umožňuje obsluze pohodlnou práci po celou směnu a za všech podmínek. Vyhovuje aktuálním i budoucím trendům.

Pro zvýšení produktivity a bezpečnosti obsluhy drticích linek kontaktujte

Společnost DAVON